Beroepscode

De vereniging van Professionele Ballonvaarders Nederland kenmerkt zich door haar open en actieve opstelling ten opzichte van belangenbehartigende organisaties, die direct of indirect aan ballonvaren zijn gerelateerd. PBN is lid van MKB Nederland en de Commercial Balloon Operators Europe (CBOE) en tracht op deze wijze invloed uit te oefenen bij de totstandkoming van nationale en Europese regelgeving.

 

 

De professionele ballonvaarders hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van nieuwe nationale regelgeving. Voorts initiëren zij verdere ontwikkelingen ter bevordering van de professionalisering van de ballonvaart in Nederland en in Europa. PBN is vaste gesprekspartner van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. PBN is aangesloten bij MKB Nederland, wat lidmaatschap inhoudt voor elk lid van PBN.

De professionele ballonvaarders in Nederland zijn zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van de ballonvaart en de overlast c.q. schade die bij landeigenaren en veehouders tijdens een ballonvaart kan worden veroorzaakt. Om de veiligheid van de ballonvaart te bevorderen, de overlast te beperken en een goede schadeafhandeling te bewerkstelligen heeft PBN de laatste jaren gewerkt aan het opzetten van een functioneel systeem van afspraken, gekoppeld aan stringentere regelgeving. PBN acht het van belang dat haar leden duidelijk en herkenbaar als professionals opereren. Om dit gestalte te geven hebben de leden van PBN gezamenlijk afspraken gemaakt over vaartuitvoering.

Doelstelling hiervan is te komen tot een verhoging van de veiligheid en verbetering van de relaties met landeigenaren en overheden. Alle leden van PBN onderschrijven deze richtlijnen en zijn verplicht (onder sanctionering) om zich hieraan te houden.