Doelstelling

PBN (Professionele Ballonvaarders Nederland) is een branchevereniging van professionele ballonvaartbedrijven. PBN wil voor haar klanten, bedrijven en consumenten, een waarborg zijn voor kwaliteit en veiligheid. Door de vereniging zijn regels opgesteld ten behoeve van een veilige en verantwoorde vaartuitvoering, waaraan alle bij PBN aangesloten bedrijven zich hebben geconformeerd.

 

 

De onderlinge afspraken zijn binnen PBN vastgelegd in verschillende documenten:

• het huishoudelijk reglement, waarin criteria en procedures zijn vastgelegd
• de algemene leveringsvoorwaarden
• de beroeps- en safetycode
• de basic operations manual / vaarthandboek
• de afspraken m.b.t. luchtvaartverzekeringen (WA derden en WA passagiers)
• de vaartregistratie
• de gedragscode

De bij PBN aangesloten bedrijven hebben elk hun eigen stijl en werkwijze. Hoewel de afspraken door alle leden zijn onderschreven, betekent dit niet dat alle bedrijven op dezelfde wijze functioneren en hetzelfde product leveren.

De activiteiten die de bedrijven uitvoeren hebben betrekking op ballonvaarten voor naamsreclame van bedrijven of merken, publiciteitsvaarten, relatiemarketing en/of passagiersvaarten. De meeste ballonvaartbedrijven hebben ook ervaring met ballonvaarten in het buitenland.

Voor meer specifieke informatie kunt u het beste contact opnemen met de leden van PBN. Op de pagina 'ledenlijst' treft u een lijst aan met alle leden, alsmede hun adressen, telefoonnummers en e-mail adres.